XXII. Szentmiklósi Napok programja a Miklóssy János Sportközpontban

 1. szeptember 9. (Péntek)
 • 19:00 – Bajnoki Kosárlabda mérkőzés
 1. szeptember 10. (Szombat)
 • 8:30 – Műfüves női labdarúgó torna
 • 9:00 – Miklóssy János Emléktorna – utánpótlás kosarasok
 • 11:00 – Női felnőtt kézilabda mérkőzés
 • 14:00 – Felnőtt strandkézilabda bemutató
 • 22:00-02:00 – III. Electric Party (Belépés 21:00-tól, uszodabelépő megváltásával)
 1. szeptember 11. (Vasárnap)
 • 10:00 – Búvárbemutató próbamerüléssel
 • 11:00 – KÚSE – Városi úszóverseny díjazással
 • 13:00 – I. kunszentmiklósi Strandröplabda bajnokság díjazással
 • 15:00 – III. kunszentmiklósi Lábtenisz Bajnokság díjazással

VERSENYNEVEZÉSEK

 • Városi úszóverseny:
  • Nevezni 2016. szeptember 1. 12:00-tól 2016. szeptember 10. 10:00-ig lehet a strand portáján
  • A nevezés díjtalan
  • Díjazás: oklevél
  • Korcsoportok és versenyszámok (nemenként külön):
   • I. korcsoport: 2008-2009. – mellúszás, hátúszás
   • II. korcsoport: 2006-2007. – mellúszás, hátúszás
   • III. korcsoport: 2004-2005. – mellúszás, hátúszás, gyorsúszás
   • IV. korcsoport: 2002-2003. – mellúszás, hátúszás, gyorsúszás
   • V. korcsoport:2000-2001. – mellúszás, hátúszás, gyorsúszás
   • VI. korcsoport: 1998-1999. – mellúszás, hátúszás, gyorsúszás
   • Szenior: 1997 előtt születettek – mellúszás, hátúszás, gyorsúszás
  • Versenyt abban a számban rendezünk, melyre legalább három nevezés érkezik
 • I. kunszentmiklósi Strandröplabda Bajnokság:
  • A pároknak 2016. szeptember 1. 12:00-tól 2016. szeptember 10. 12:00-ig lehet nevezni a strand portáján
  • A nevezés díjtalan
  • Díjazás: oklevél
 • III. kunszentmiklósi Lábtenisz Bajnokság
  • A pároknak 2016. szeptember 1. 12:00-tól 2016. szeptember 10. 12:00-ig lehet nevezni a strand portáján
  • A nevezés díjtalan
  • Díjazás: oklevél

Versenyszabályok

Úszás

Az úszóversenyeken egy rajt-szabályt alkalmaznak.

Gyors-, mell- és pillangóúszásban a rajt elugrással történik. A versenyelnök hosszú sípjelére a versenyzők fellépnek a rajthelyre, és azon megállnak. Az indító „Elkészülni” vezényszavára késlekedés nélkül el kell foglalni a rajthelyzetet. Legalább az egyik lábuknak a rajthely elülső szélénél kell lennie. A karok elhelyezkedésének nincs jelentősége. Amikor valamennyi versenyző mozdulatlan, az indító adja meg a rajtjelet.

Hátúszásnál és a vegyesváltóknál a rajt a vízből történik. A versenyelnök első hosszú sípjelére az úszóknak azonnal be kell ugraniuk a vízbe, a második hosszú sípszóra időhúzás nélkül el kell foglalniuk a rajthelyüket. Amikor valamennyi versenyző elfoglalta rajthelyét, az indító adja ki az „Elkészülni” vezényszót. Amikor valamennyi versenyző mozdulatlan, az indító megadhatja a rajtjelet.

Olimpiai játékok, világbajnokság és más FINA rendezvények alkalmával az „Elkészülni” vezényszót angol nyelven kell megadni (Take your marks), és a rajtjel olyan hangszóró-rendszeren keresztül hangozzék el, amelynek minden egyes rajthely mögött van egy-egy eleme. Ezeknek a hangszóróknak a hangereje legyen olyan, hogy hibás rajt esetén a hangjel ismétlése megfelelő visszahívó jelként szolgáljon.

A gyorsúszás szabálya

Gyorsúszás azt jelenti, hogy az úszó tetszése szerint választott úszásmóddal haladhat, kivéve a vegyesúszás és a vegyesváltó versenyszámokat, ahol a gyorsúszás megnevezés olyan úszásmódot jelent, amely eltér a mell-, a hát- és a pillangóúszástól. Gyorsúszás közben fordulásnál és célba érésnél a versenyző bármely testrészével érintheti a falat. A versenytáv folyamán az úszó teste valamely részének át kell törnie a vízfelszínt, kivéve a fordulókat és a rajtot, továbbá a fordulókat követő legfeljebb 15 m-es távot. Ennél a pontnál a fejnek a vízfelszínt már át kellett törnie.

A hátúszás szabálya

A rajtjel megadását megelőzően az úszók rajthelyeiket a vízben, a medence indulási falánál, a rajtfogantyúkra helyezett kézzel foglalják el. A lábfejeknek a víz felszíne alatt kell lenniük (a lábujjaknak a szabályváltozás értelmében már nem kell víz alatt lennie). A túlfolyóban, illetve azon állni vagy a lábujjakkal annak szélébe kapaszkodni tilos.

A rajtjel elhangzásakor és a fordulás után a versenyzőknek háton fekvésben kell végigúszniuk a versenytávot, kivéve a fordulót. A természetes hátúszó helyzetből a törzs oldalra elfordulhat, de ez a fordulás nem érheti el a 90°-ot. A fej helyzetének nincs jelentősége.

A versenytáv során, úszás közben a sportoló valamely testrészének meg kell törnie a víz felszínét, kivéve a fordulást és az azt követő legfeljebb 15 m-t a rajt és minden forduló után, amikor is a test teljesen a víz alá merülhet. 15 m-nél a fejnek már át kellett törnie a víz felületét.

A forduló során a vállak a függőleges helyzeten át hason fekvésbe elfordulhatnak, ezután egy folyamatosan kivitelezett kartempó történhet egy karral, vagy két karral is, hogy megkezdje a fordulást. Miután a test elhagyta a háton fekvő helyzetet, nem történhet semmiféle lábtempó, vagy kartempó, amely a fordulás folyamatos mozdulataitól független. Az úszónak vissza kell térnie háton fekvő helyzetbe, miután elhagyja a falat. A forduló során az úszónak valamely testrészével érintenie kell a falat. Célba érkezésnél az úszónak háton fekvésben kell érintenie a falat.

A mellúszás szabálya

A rajt, illetve a forduló után az első kartempó megkezdésétől egészen a fal érintéséig a test mellen feküdjön, miközben mindkét váll a víz színével párhuzamosan helyezkedjen el. Tilos a táv bármely részében háton fekvő helyzetbe fordulni.

A karok minden mozdulatát egy időben és ugyanazon vízszintes síkban kell végezni, váltakozó mozdulatok nélkül. A kezeket a mellkastól együtt, a víz felszínén, az alatt, vagy a fölött kell előretolni. A könyököknek a víz alatt kell maradniuk, kivéve a célba érés előtti utolsó tempónál. A kezeket kiindulási helyzetükbe a víz felszínén vagy az alatt kell hátravinni. A kezek a rajt és fordulók utáni eső karütem kivételével nem vihetők a csípővonal mögé.

A lábak minden mozdulatát egy időben és ugyanazon vízszintes síkban kell végrehajtani, váltakozó mozdulatok nélkül. A lábfejeket a lábtempó előrehajtó fázisában kifelé kell fordítani. Ollózó, krallozó, illetve lefelé irányuló delfinmozgás tilos (egy delfin lábtempó végezhető a rajt és a forduló után). A lábak megtörhetik a vízfelszínt, amennyiben ezt nem követi lefelé irányuló delfin lábmozgás.

A fordulóknál és a célba érkezéskor a benyúlást két kézzel egyszerre a víz alatt, felett vagy annak szintjében kell végrehajtani. Az utolsó karütem során a fej a víz alatt lehet, feltéve, hogy az érintést megelőző teljes, vagy részleges mozgásciklus alatt már valamikor áttörte a vízfelszínt.

Minden teljes mozgásciklus folyamán – azaz egy karütem és egy lábütem alatt, ezen sorrendben – az úszó feje valamely részével át kell törje a víz felszínét, kivéve a rajtot és a fordulókat követő első karütemet, amikor a karokat a combig lehet hátravinni, egy lábütemet pedig teljesen víz alámerülve lehet végrehajtani. Rajt és a forduló után a kartempó megkezdése előtt egy delfin lábütem megengedett. A fejnek át kell törnie a vízfelszínt, mielőtt a kézfejek a második karütem során szélső helyzetükből befelé fordulnak.

A verseny szabálya

Az egyedül induló versenyzőnek is le kell úsznia a teljes távot ahhoz, hogy érvényes eredménye legyen. Az úszónak azon a pályán kell befejeznie a versenyt, amelyen elkezdte.

Valamennyi versenyszám fordulójánál az úszónak fizikailag kapcsolatba kell kerülnie a medence végével vagy a táv végfalával. A forduló a falnál kell, hogy történjen, tilos a medence fenekéről elrugaszkodni, illetve azon lépéseket tenni.

Gyorsúszó számokban, vagy a vegyesúszás gyorsúszó részében a versenyző a kizárás veszélye nélkül leállhat a medence fenekére, de lépnie nem szabad.

A pályaelválasztó kötélen húzódzkodni tilos.

Ha egy úszó versenytársát keresztbeúszással vagy más módon akadályozza, a vétkest ki kell zárni a versenyből.

A versenyzők nem alkalmazhatnak vagy viselhetnek semmiféle eszközt, amely verseny közben fokozza sebességüket vagy növeli állóképességüket, javítja vízfekvésüket (pl. összeszövött ujjú kesztyűk, uszonyok stb.). Úszószemüveg használható.

Azt az úszót, aki nem vesz részt egy adott versenyszámban, de a vízben tartózkodik, mielőtt a szám valamennyi résztvevője befejezte volna versenyét, ki kell zárni az éppen zajló versenynek abból a számából, amelyben a legközelebb indulni szándékozna.

 

Bármely úszó, aki befejezte egyéni vagy váltó versenytávját, köteles a medencét a lehető leggyorsabban elhagyni oly módon, hogy közben nem akadályozhatja azon úszókat, akik még nem fejezték be távjukat. Az ilyen szabálytalanságot elkövetőt, illetve váltócsapatát ki kell zárni a versenyből.

Iramfelvezetés, illetve bármely olyan eszköz vagy terv, amelynek ilyen célja van, tilos.

Lábtenisz

https://sportkozpont.hu

Strandröplabda

Csapatok
Egy csapat két játékosból áll, csere nincs.

Felszerelés
Nem szabad sérülés-veszélyes dolgokat viselni (pl. ékszerek).
Szemüveget saját felelősségre hordhat a játékos.

Játékosok
A játékosoknak ismerniük kell a hivatalos strandröplabda játékszabályokat, és aszerint kell viselkedniük. A játékosoknak el kell fogadniuk a játékvezetők ítéleteit. (Felvilágosítást kérhetnek kétség esetén.)
A játékosoknak sportszerűen kell viselkedniük.

Csapatkapitány
Részt vesz a sorsoláson, aláírja a jegyzőkönyvet a mérkőzés előtt és után.

Pontozás
A mérkőzést az a csapat nyeri, amelyik két játszmát nyer.
Az első két játszma esetében az a csapat nyer, amelyik előbb eléri a 21 pontot (a harmadik játszmában 15 pont kell). Ha nincs meg legalább 2 pont különbség a 21. pontnál, akkor addig kell folytatni a jászmát, amíg kialakul a 2 pont különbség.

Sorsolás
A pénzfeldobást nyerő csapatkapitány választhat térfelet vagy eldöntheti, hogy melyik csapat kezdje a szervát. A vesztesé a megmaradó alternatíva.
A második játszma előtt az választ, aki az első sorsolást elvesztette.
Az esetleges harmadik játszma előtt új sorsolás van.

Állásrend
A játékosok a saját térfelükön belül bárhol elhelyezkedhetnek (a szerváló játékos az alapvonal mögött).

Nyitás sorrend 
Egy csapat játékosai felváltva szerválnak, kivéve, ha saját szerva után nyerték meg a labdamenetet. Ilyenkor ugyanaz a játékos szervál, aki az előző labdamenetben.

Labdamenet
A labdamenet a játékvezető sípjával kezdődik, és azzal fejeződik be.

A labda „bent” van
Ha a labda a térfélen belül érinti a talajt. Ha hozzáér valamelyik vonalhoz, az is „bent” van.

A labda „kint” („out”) van
Ha a labda a pályán kívül  érinti a talajt.
Érinti az antennát vagy a hálót illetve a hálótartó oszlopokat az antennán kívül.
Ha szerva vagy a csapat 3. érintése után a két antenna közötti területen kivül halad át a háló síkján.
Ha külső tárgyat vagy személyt érint.

Labdaérintések
A csapatnak összesen három érintésből (a sánc is beleszámít) kell visszajuttatnia a labdát az ellenfél térfelére.
Nem szándékos labdaérintés is labdaérintésnek számít.
Ugyanaz a játékos nem érhet kétszer egymás után a labdához. (Kivéve sánc után.)

Egyidejű labdaérintés
Ha két csapattárs egyszerre érinti a labdát, az két érintésnek számít, de szabályos.
Ha a háló fölött, két ellenfél között történik egyidejű labdaérintés, akkor annak a csapatnak, amelyiknek a térfelére kerül a labda, még van három érintésre lehetősége.

Segítség igénybevétele
A játékosok fizikailag nem segíthetnek egymásnak (pl. megemeli csapattársát ütés előtt) a labdaérintésben. Illetve tárgyak segítségét sem vehetik igénybe. Ellenben a játékos visszatarthatja csapattársát attól, hogy hibát kövessen el. (pl. hogy megérintse a hálót)

Labdaérintés
A labdát bármely testrésszel meg lehet játszani.
A labdaérintésnek elpattanónak kell lennie, nem szabad dobni vagy megfogni. Kivétel erős támadás kivédésénél (ilyenkor egy pillanatra meg lehet tartani a labdát kosárérintéssel), illetve háló felett az ellenfelek egyidejű érintéséből fakadó „tartott labda” esetén.
A labdát egyidejűleg több testrésszel is lehet érinteni, ha az érintések egyidejűek. Kivéve sánc esetén, ilyenkor több érintés is megengedett, ha egy akció alatt történik. Illetve kivéve a csapat első érintése esetén (itt is egy akció esetén).

A labda az antennán kívül keresztezi a háló síkját
Ha a labda részben vagy teljesen a szabálytalan áthaladási (antennán kívüli) téren keresztezi a háló síkját, az ellenfél kifutójából visszajátszható a három csapatérintésen belül, ha a visszajátszott labda a játéktér ugyanazon oldalán, ismét a szabálytalan áthaladási
(antennán kívüli) téren keresztezi a háló síkját. Az ellenfél az ilyen akciót nem akadályozhatja meg.

Labda a háló alatt
Ha a labda teljes terjedelmével áthalad a háló alatt, akkor „kint” van.

Hálót érintő labda
A labda érintheti a hálót.

Labda a hálóban
A hálóba került labda megjátszható a három érintésen belül.
Ha a labda elszakítja a hálót vagy áthalad azon, a labdamenetet újra kell játszani.

Átnyúlás a háló fölött
A blokkoló játékos átnyúlhat a háló fölött, ha nem avatkozik játékba a támadó érintés előtt.
A támadó játékos átnyúlhat a háló fölött, ha a támadó mozdulatot még saját térfelén kezdte meg.

Behatolás az ellenfél térfelébe
A játékos behatolhat az ellenfél térfelébe, ha nem akadályozza az ellenfelet.

Háló érintése
Tilos a hálót vagy antennát megérinteni.
A hálót tartó kötelek vagy oszlop érintése megengedett, ha ezzel a játékos nem befolyásolja a labdamenetet.
Ha a háló érintése egy hálóba ütött labda következményeként történik.
A játékos haja beleérhet a hálóba.

Nyitás
A labdát a soron következő játékosnak egy kézzel vagy karral kell játékba hoznia a nyitó zónából.

Nyitás sorrend
Az első nyitás a sorsolás alapján eldöntött csapaté.
Ha a nyitó csapat nyeri a labdamenetet, akkor ugyanaz a játékos szervál, aki az előző labdamenetben is szervált.
Ha a fogadó csapat nyeri a labdamenetet, akkor a csapatnak az a játékosa szervál, aki legutóbb nem szervált.

Nyitás végrehajtása
Szervánál a játékos szabadon mozoghat a nyitó zónában. A nyitó érintés pillanatában, vagy a
felugorva végrehajtott nyitásnál az elugráskor a szerváló játékos nem érintheti sem a pályát
(beleértve az alapvonalat is), sem a nyitó zónán kívüli területet. Nyitást követően beléphet vagy talajra érkezhet a pályán vagy a nyitó zónán kívül. A nyitás pillanatában a lába nem lehet a vonal alatt.
A játékvezető sípjele után 5 másodpercen belül kell végrehajtani a nyitást.
Ha a játékos feldobja vagy elengedi a labdát, akkor a nyitást megkezdettnek kell tekinteni.

Takarás
A nyitó játékos csapattársa nem takarhatja el a rálátást az ellenfél elől a nyitó játékosra vagy a labda
röppályájára. Ilyenkor az ellenfél kérésére szabaddá kell tenni a rálátást.

A támadóérintés hibái
A játékos az ellenfél térfelében érinti meg a labdát
A játékos „out”-ra üti a labdát
A játékos ujjheggyel érinti a labdát, kivéve kifeszített ujjak esetén.
A játékos támadó érintést hajt végre az ellenfél nyitásán, úgy, hogy a labda teljes terjedelmével a háló szintje fölött van.
A játékos a támadó érintést kosárérintéssel hajtja végre és a labda röppályája nem merőleges a vállak vonalára, kivéve feladás esetén.

Sánc (blokk)
Sánc után bármelyik játékos hozzáérthet a labdához, beleértve azt is, aki sáncolt.

Sánc az ellenfél térfelén
A sáncoló játékos átnyúlhat a háló fölött, ha nem avatkozik játékba a támadó érintés előtt.

Sánc hibák
Nyitást nem szabad sáncolni
A labda a sáncról „out”-ra megy.

Időkérés
Minden csapatnak játszmánként (kivéve a 3. játszmát) egy-egy 30 másodperces időkérése van.
Amikor a játszmán belüli összpontszám 21, akkor automatikus, „technikai” időkérés következik. (Kivéve a 3. játszmát.)

Sérülés
Komoly sérülés esetén a sérült játékosnak 5 perc felépülési ideje van. Egy játékos egyszer élhet ezzel a lehetőséggel a meccs során.

Külső beavatkozás
Külső beavatkozás esetén a játékot meg kell állítani, és a labdamenetet újra kell játszani.

Térfélcserék
Az  1. és a 2. játszmában minden 7. pont után, a 3. játszmában minden 5. pont térfelet cserélnek a csapatok.

FIGYELEM!

A tervezett program a résztvevők számától és az időjárástól függően változhat!