Újranyitás tudnivalók (FRISSÍTVE)

Kedves Vendégeink!

Ezúton szeretnénk közölni Önökkel a Fürdőszövetség által közzétett tájékoztatót, melynek értelmezése után egyértelműsíthetőek a Sportközpont, illetve a Tanuszoda látogatásának kritériumai:

„A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet alaposabb áttekintése és jogi konzultációt követően után megerősítjük, hogy a rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a közfürdőket, ugyanezen paragrafus (3) bekezdése alapján pedig az uszodákat is látogathatják koronavírus ellen védett személyek.

5. § (…)

(2) Az R1. 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az (1) bekezdés szerinti helyszíneket – az edző- és fitneszterem, az uszoda és a jégpálya kivételével – a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja.”

(3) Az R1. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények

a) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy és az őt felkészítő sportszakember számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából, valamint

b) a koronavírus ellen védett személy számára

látogathatóak.

A fenti jogszabály előkészítésekor külön kértük a Kormánytól, hogy a védettségi igazolvány ellenőrzésekor legyen felhatalmazásunk a személyazonosság ellenőrzésére is, ezt a rendelet 1.§ biztosítja:

(6) A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

(7) A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.